23 Şubat 2019 Cumartesi
Girişken net konuştu

Girişken net konuştu

Mimarlar Odası Gaziantep Şube Başkanı Özgür Girişken, eski TRT arazisinde yapılacak satış ihalesinin durdurulması gerektiğini savundu. Başkan Girişken, “Metro AVM çevresinde yapılan yanlışlar burada tekrarlanmamalı ve mağduriyetlere yol açılmamalıdır” ifa

Mimarlar Odası Gaziantep Şube Başkanı Özgür Girişken, eski TRT arazisinde yapılacak satış ihalesinin durdurulması gerektiğini savundu. Başkan Girişken, “Metro AVM çevresinde yapılan yanlışlar burada tekrarlanmamalı ve mağduriyetlere yol açılmamalıdır” ifadelerini kullandı.

TRT arazisinin bir bölümünün daha önce yapılan ihalelerle satıldığını hatırlatan Başkan Girişken, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde düzenlenecek ihalelerle yaklaşık 80.000 m2’lik alanın daha satışa çıkarılacağını açıkladı.  Girişken, “ Yargı süreci devam ederken, alanda yapılan plan tadilatlarına karşı verilmiş bir tane yürütmeyi durdurma kararı ve bilirkişi raporu varken bu ihalelerin askıya alınması ve ertelenmesi gerekmektedir” dedi.Eski TRT arazisinde yapılan imar planı tadilatlarını ve yaşanan süreci anlatan Mimarlar Odası Gaziantep Şube Başkanı Özgür Girişken, şöyle konuştu: “ Bilindiği üzere eski TRT arazisi önce Bölge Hastanesi olarak planlanmış, bölge hastanesinin Akkent’te yapılmasına karar verilmesi üzerine bu alanın yeniden değerlendirilmesi gereksinimi doğmuştur. Mülkiyetin aşama aşama Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne geçmesiyle birlikte alanda imar planı tadilatları gerçekleşmeye başlamıştır. Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.12.2016 tarih ve 730 sayılı kararıyla yürürlüğe giren planla alanın bir bölümünde düşük yoğunluklu ve iki katlı konut fonksiyonu önerilmiştir.  Bu karardan altı ay sonra 16.06.2016 tarihinde alınan kararla daha fazla alan imara açılmış, yapılaşma yoğunluğu iki kat arttırılmış ve yapılaşma yüksekliği de iki kattan yedi kata çıkarılmıştır. Bunun yanında özel eğitim tesisleri de tanımlanmıştır.”

YEŞİL ALAN, EĞİTİM VE KÜLTÜR TESİSLERİ OLMALI

Mimarlar Odası olarak halka ait kamusal alanların özel mülkiyete devredilmesine ilkesel olarak karşı çıktıklarını kaydeden Özgür Girişken, “Bölge Hastanesi’nin başka bir yerde planlanması ve burada hastane ihtiyacı kalmamış olması, eski TRT arazisinin konut yapılaşmasına açılması için bir gerekçe değildir. Burada Gaziantepliler’in ihtiyaç duyduğu yeşil alanların, eğitim ve kültür tesislerinin planlanması gerektiği çok açıktır. Her iki meclis kararı da yargıya taşınmış; 16.12.2016 tarihli meclis kararıyla yürürlüğe giren revizyon imar planı Gaziantep 2.İdare Mahkemesi’nin geçen hafta tebliğ edilen kararıyla durdurulmuştur.  16.06.2017 tarihli meclis kararına açtığımız davada ise bilirkişi heyeti işlemin imar mevzuatı, şehircilik ilkeleri ve planlama tekniği bakımından uygun olmadığı sonucuna varmıştır. Bu davada da pek yakında lehimize karar çıkmasını bekliyoruz” dedi.

YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Bölgede yapılan tadilatlar kamu faydası taşımadığı gibi usül açısından da büyük hatalar içerdiğini savunan Girişken, şöyle devam etti: “ Alanın güneyinin de Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyetine geçmesiyle 15.12.2017 tarihli meclis oturumuyla eski TRT arazisinin tamamını yapılaşmaya açılan plan değişikliği tamamlanmış oldu. Reddedilen itirazımız üzerine bu hafta TRT arazisini yapılaşmaya açan üçüncü plan tadilatına da dava açmış olacağız. Bu davanın da büyük olasılıkla lehimize sonuçlanacağı kanaatindeyiz; dava konusu tadilatlar kamu faydası taşımadığı gibi usül açısından da büyük hatalar içermektedir. Her üç plan değişikliğinde de hem nazım, hem de uygulama imar planları Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanmış ve onaylanmıştır. Oysa 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının hazırlanmasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi değil, Şehitkamil Belediyesi yetkilidir. Bu usül hatası bile tek başına söz konusu imar planlarını hukuki dayanaktan yoksun hale getirmektedir.  Prime Mall, Iconova gibi hatalı imar uygulaması örnekleriyle kentin en yoğun alanlarından bir tanesi haline gelen bölgede son dönemde ilan edilen Gölgelik ve 15 Temmuz Kentsel Dönüşüm Alanları ile TRT arazisinde yapılan plan tadilatları, söz konusu bölgeyi kentin en sorunlu parçalarından bir tanesi haline getirmeye adaydır.  TRT arazisinin bir bölümü daha önce yapılan ihalelerle satılmıştır. 25 ve 26 Nisan tarihlerinde düzenlenecek ihalelerle yaklaşık 80.000 m2’lik alan daha satışa çıkarılacaktır. Yargı süreci devam ederken, alanda yapılan plan tadilatlarına karşı verilmiş bir tane yürütmeyi durdurma kararı ve bilirkişi raporu varken bu ihalelerin askıya alınması ve ertelenmesi gerekmektedir. Metro AVM çevresinde yapılan yanlışlar burada tekrarlanmamalı, ve mağduriyetlere yol açılmamalıdır.”

23.04.2018 (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz