4 Ağustos 2020 Salı
MÜKELLEFİYET KÜLFETE DÖNÜŞMESİN

MÜKELLEFİYET KÜLFETE DÖNÜŞMESİN

Yıldırım: Yeni Bir Külfet Olmaması İçin E-Belge Mükellefiyetinde Limitler Yükseltilmeli

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım e-fatura ve e-defter
zorunluluğunda belirlenen brüt satış hasılatı limitinin yükseltilmesi ve geçiş
süresinin de uzatılması gerektiğini, aksi takdirde reel sektöre yeni bir külfet
doğacağını dile getirdi.
Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu olan elektronik belge
uygulamalarına zorunlu geçiş tarihlerinin ve uygulama esaslarının yer aldığı 509
Sıra Nolu Tebliğinde belirtilen limitlerin ve tarihlerin ticaret erbaplarını zorlayacağını
söyleyen GTO Başkanı Yıldırım, “Firmalarımıza yeni bir külfet getirecek olan limitin
yükseltilmesi ve geçiş süresinin de ötelenmesi gerekir” dedi.
30923 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu uyarınca
düzenlenmesi zorunlu olan elektronik belge uygulamalarına yönelik zorunlu geçiş
tarihlerinin ve uygulama esaslarının yer aldığı 509 Sıra Nolu Tebliğ hükümlerince;
“2018 ve 2019 yıllarında satış hasılatı 5 milyon TL’yi gecenler 01.07.2020 tarihinden
itibaren, 2020 yılı ve müteakip hesap dönemlerinde geçenler ise ilgili yılı takip eden
yılın 7.ayından itibaren e-fatura kullanmak zorunda. Halihazırda e-Fatura mükellefi
olanlar da 01.01.2020 tarihinden itibaren e-Arşiv Faturaya geçmek zorunda. Bazı
sektörlerde e-irsaliye, e-müstahsil makbuzu ve e-bilet zorunlu hale geliyor.”
Bu hükümler çerçevesinde yaşanabilecek sıkıntıları tebliğin yayınlanmasından
itibaren Oda olarak girişimlerde bulunduklarını belirten Yıldırım şu konuya ilişkin
şunları söyledi:
“Gaziantep Ticaret Odası olarak misyonumuz her zaman üyemizin yanında olmak,
sorunlarına birlikte çözüm aramak ve her konuna destekçileri olmaktır. Bu 121 yıllık
Gaziantep Ticaret Odası’nın kültürü olmakla birlikte, yaklaşık 2 yıl önce göreve
geldiğimizde de Gaziantep için ve üyemiz için 4T kuralı ile hareket edeceğimizi
belirtmiştik ve öyle de yaptık, yapıyoruz. Yayımlanan Vergi Usul Kanunu Tebliğinde
yer alan hükümlerin üyemize yani ticaret erbabına yani ekonomiye olacak olası
olumsuz yansımaları dile getirmek ve çözüm üretmek için tebliğin yayınlanmasının
ardından aksiyon aldık. İlgili resmi yazışmaları yaptık, sözlü olarak da sıkıntımızı
paylaştık. Bu konuyu bir kez de kamuoyuyla paylaşmak gerektiğini düşündük.
Öngörülen limit yükseltilmez ve geçiş için daha fazla süre tanınmaz ise hem ek
maliyet hem de ek istihdam ihtiyacının ortaya çıkacağı aşikâr. Ortaya çıkan zorunlu

mükellefiyetin külfete dönüşmemesi için limitin yükseltilmesi ve sürelerin
uzatılması hususunda ilgililerin desteğini bekliyoruz.”

Yorumlar (0)

Yorum Yaz