11 Aralık 2018 Salı

Künye

İmtiyaz Sahibi

Alper Tunga Çiftçi

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Abid Demir

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Muhsin Halis

Doc.Dr. H. Murat Şahin

Yard. Doc.Dr. Yusuf Kılıç

Dr. Hüseyin Altınel

Hukuk Danışmanı

Av. Hüseyin Çolak

Av. Yaşar Sağlam

Av. Mehmet Budak

Garafik Tasarım

Artı Haber Gazetesi

Sayfa Sekreteri

Senellah İkier