23 Temmuz 2019 Salı
TÜRKİYE BAROLAR  BİRLİĞİ’NE ÇAĞRI

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ’NE ÇAĞRI

Çeşitli nedenlerden dolayı kullanmış oldukları bireysel kredi veya kredi kartı borçlarını ödeyemediklerinden yasal takibe düşen vatandaşların, bu borçlarını ödeseler bile yakalarını avukatlardan kurtaramadıkları görülüyor.

Nasıl mı? Şöyle:  Bir memur icralık oluyor. Bankanın avukatı borçlunun iş yerine, bütün bankalara, Maliye’ye, SGK’ya vs. yazı yazıyor ve borçlunun her türlü alacağına bloke koyduruyor. Buraya kadar bir sorun yok, alacağını tahsil etmeye çalışıyor ve bunu yaparken de alacaklı edasıyla bazen de yasaları zorluyor. Sorun borçlu borcunu ödedikten sonra ortaya çıkıyor. Borçlu bankaya borcunu ödüyor dekontunu eline alıyor, avukat icranın kaldırıldığına dair müzekkereyi borçlunun iş yerine göndererek haczi kaldırıyor. Borçluya borcu yoktur manasında bir ibraname veriyor ve borçlu normal ekonomik hayatına dönüyor. Yıllar yıllar sonra -3-6-9-12 yıl gibi- herhangi bir bankaya adına para yatırılınca hesabında bloke olduğu gerekçesiyle bu para o memura verilmiyor. Nedeni ise alacaklı bankanın avukatının borcu tahsil etmeye çalışırken gösterdiği özeni borç ödendikten sonra da devam ettirmemesi. Bunun iki nedeni olabilir bir iş yükü nedeniyle unutulmuş olabilir veya düzinelerce bankaya/kuruma yazı yazmanın getireceği iş yükü ve yazışma masraflarından kaçınmak olabilir. Her iki neden de vatandaş açısından olumsuz bir durumdur ve bir mağduriyet söz konusudur. Avukatlar açısından ise bir görev kusurudur. Burada da iş Baro’lara düşmektedir.

Bu konunun birkaç muhatabı var. Avukatların iş aldıkları bankalar, onları denetleyen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, avukatların bağlı oldukları Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’na bağlı icra daireleri. Fakat sorun banka avukatlarının odağında kümelenmektedir.

Geçtiğimiz günlerde E-Devlet’e yüklenen Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporları’nda bu bilgiler görülmektedir. Yapılacak olan vatandaşın hukukuna halel getirmeden gerek icra dairleri aracığıyla gerekse de avukatların arşivlerini tarayarak bu blokeleri, nerelere yazı yazarak koydurmuşlarsa -ki bunu borçlu bilemez- oralara tekrar yazarak kaldırtmaları gerekmektedir. Bu onların görevidir. Bu görevlerini yerine getiremedikleri için vatandaşı mağdur eden icra işleriyle uğraşan avukatları bağlı bulundukları barolara şikâyet ediyoruz. Sayın baro başkanları lütfen avukatları uyarın hem bundan önceki hatalı/eksik işlerini düzeltsinler hem de bundan sonraki işlerinde bu konularda daha dikkatli olsunlar. Zira saygın bir meslek olan avukatlık hakkında olumsuz düşüncelere kapılmayalım.

                                                                                              Hüseyin Yılmaz

Yorumlar (0)

Yorum Yaz