23 Eylül 2021 Perşembe
MİLLETVEKİLİ TAŞDOĞAN’DAN İKİ AYRI BAKANLIĞA SORU ÖNERGESİ

MİLLETVEKİLİ TAŞDOĞAN’DAN İKİ AYRI BAKANLIĞA SORU ÖNERGESİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, personel alımları ve atamalar hakkında bilgi almak amacıyla soru önergesi sundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından cevaplandırılmak üzere personel alımları ve atamalar hakkında bilgi almak amacıyla soru önergesi sundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve yapılan çalışmalardan dolayı da memnuniyetini de dile getiren MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, iki bakanlığa kadro çalışmaları konusunda soru önergesi verdi.

KASAPOĞLU’NA ANTRENÖR VE DİĞER PERSONEL ALIMI SORUSU

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Merkez ve taşra teşkilatlarda norm kadrolarını belirlemek üzere kurduğu sistemin çok önemli bir sistem olduğuna değinen Gaziantep Milletvekili Taşdoğan, Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na cevaplandırmak soru önergesinde şu ifadelere yer verdi; “Bakanlığınızca kurulan ‘Personel Planlama Sistemi’, merkez ve taşra teşkilatındaki personelin; çalışma alanlarını ve bağlı oldukları birimlerin, görev yaptığı fiziki yapıların (bina, tesis, kompleks vb.), yerleşim planlarının, personel yapısının ve dağılımının elektronik bilgi sistemleri aracılığıyla güncel olarak takibinin yapılarak norm kadro sayılarının belirleneceği ve bu sayede bakanlığınızın insan gücü politikasının saptanmasını, etkili hizmet içi eğitimle personelin niteliğinin yükseltilmesini, insan gücü kaynağının geleceğe hazırlanmasını, liyakati ve kariyeri esas alınan insan kaynakları uygulamaları için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamaktadır. Bu sistemin amacı göz önünde bulundurulduğunda merkez ve taşra teşkilatındaki personel norm sayılarının da belirlendiği anlaşılmaktadır.

Bunlarla ilgili olarak;

1-Bakanlığınızın Personel Planlama Sistemi’ne göre hangi branşlarda antrenör ihtiyacı hasıl olmuştur? Varsa ihtiyaçlar ile ilgili olarak atama planlanmakta mıdır?

2- Bakanlığınızın Personel Planlama Sistemi’ne göre güvenlik, sürekli işçi ve diğer kademelerde ihtiyaç oluşmuş mudur? Varsa ihtiyaçlar ile ilgili olarak personel alımı planlanmakta mıdır?

3- Bakanlığınızca her yıl ilgili fakültelerden mezun olanlar göz önünde bulundurulduğun da düzenli olarak bir atama sistemi kurulması planlanmakta mıdır?”

KARAİSMAİLOĞLU’NA ŞEHİR PLANCILARI SORUSU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Güncel teknolojileri kullanan, verimli, güvenli, etkin, yenilikçi, dinamik, insan ve çevre odaklı sürdürülebilir akıllı bir ulaşım ağı oluşturan bir bakanlık olduğunu ifade eden Milletvekili Taşdoğan, Bakan Adil Karaismailoğlu tarafından cevaplandırılmak üzere şu soruları sordu; “Karayolu güzergâhlarının belirlenmesinde orman ve tarım alanlarının korunmasını dikkate alarak yer seçim kriterlerinin oluşturulmasını, devlet ve yerel yönetimlerin planlama, yapım, bakım ve yönetim gibi plan ve proje uygulamaları çerçevesinde sistemin verimli işleyişini ve yaşam kalitesi yüksek yerleşim birimleri ile kentsel çevre oluşmasını sağlamak için şehir plancılarına ihtiyaç vardır.

Ülkemizdeki kamu kurumlarında hizmet verebilmek amacıyla Kamu Personeli Seçme Sınavına girerek yüksek puanlar alan şehir plancılarının, tek gayeleri ihtiyaç dâhilindeki kadrolarda istihdamlarının sağlanmasıdır. Ülkemizde bilimsel ve teknik açıdan önemli bir yere sahip olan şehir plancıları pek çok bakanlıkta olduğu gibi bakanlığınız bünyesinde de istihdam edilmektedir.

Bunlarla ilgili olarak;

1-Bakanlığınıza bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2019 ve 2020 yıllarında kaç şehir plancısı ataması yapılmıştır? İstihdam politikası nelerdir?

2-Bakanlığınıza bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü’ne 2021 yılında atanması planlanan şehir plancısı normu kaçtır? Varsa bu atamaların ne zaman yapılması planlanmaktadır?

3-Her yıl üniversitelerin ilgili fakültelerinden yeni mezunların olacağı göz önüne alındığında bakanlığınızca, düzenli bir atama sistemi kurulma planlaması var mıdır?”

Yorumlar (0)

Yorum Yaz